Đi nhật theo diện kỹ sữ và thực tập sinh với tư cách kỹ năng đặc định

Tư cách lưu trú Tokutei gino đã được chính phủ nhật bản thông qua, với tư cách này các tts quay lại nhật không cần phải trải qua kỳ thi mà vẫn đến nhật nếu có công ty tiếp nhận.

Tư cách lưu trú TOKUTEI GINOU
Tư cách lưu trú TOKUTEI GINOU

Với những thực tập sinh đã hoàn thành 3 năm về nước có chứng nhận của JITCO và đạt được kỹ năng thỏa mản các điều kiện dưới đây:

1.初級~3級(専門級), tức là trong thẻ ngoại kiều có ghi: 在留資格:技能実習生2号

2.3級~2級 (上級) , tức là trong thẻ ngoại kiều có ghi: 在留資格:技能実習生3号

Trường hợp các bạn chưa có các chứng nhận trên phải tham gia kỳ thi kỹ năng và tiếng nhật. Chi tiết về kỳ thi này vẫn chưa có quyết định chi tiết.

thực tập sinh đi nhật lần 2
Thượng viện nhật bản thảo luận về tư cách lưu trú mới

Như vậy ngoài chương trình đi nhật theo diện kỹ sư, thực tập sinh, các bạn có thêm 1 lựa chọn mới. Lựa chọn này đáp ứng được cho các bạn ko có bằng cấp mà vẫn có thể làm việc tại nhật lâu dài.