Visa đặc định tokutei ginou 2020

Năm 2020 là năm mà ta chứng kiến nhiều sự thay đỗi. Cả về kinh tế lẫn việc làm. Mới đây cục xuất nhập cảnh ra THÔNG BÁO!
☛ Về duy trì hỗ trợ tuyển dụng đối với người lao động nước ngoài có visa kỹ năng đặc định, hoặc thực tập sinh kỹ năng gặp khó khăn trong việc thực tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona chủng mới.
Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật đã quyết định cấp tư cách lưu trú “hoạt động đặc định”, tiến hành hỗ trợ để duy trì tuyển dụng trong nước Nhật đối với người nước ngoài.
visa kỹ năng đặc định
🌸 Đối tượng:Những bạn là thực tập sinh kỹ năng, kỹ năng đặc định người nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc thực tập, hoặc bị sa thải do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona chủng mới.
🌸 Thời hạn được cấp tư cách: tối đa là 1 năm
🌸 Điều kiện:
– Thù lao của người nộp đơn , phải bằng hoặc hơn thù lao của nhân viên Nhật Bản
– Người nộp đơn, phải có nguyện vọng học hỏi kỹ năng cần thiết trong công việc của kỹ năng đặc định người nước ngoài
– Cơ quan tiếp nhận chấp nhận đúng việc tiếp nhận người nộp đơn
– Cơ quan tiếp nhận sẽ hỗ trợ, chỉ đạo người nộp đơn việc học hỏi kỹ năng cần thiết thông qua công việc ở cơ quan tiếp nhận
– Cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành hỗ trợ liên quan đến đời sống hằng ngày trong giai đoạn lưu trú của người nộp đơn
🌸 Dự kiến từ ngày 20/4/2020 sẽ thực thi